Jarní dialogy 2

25.1.2017  

Už se těším na ty jarní dialogy 2:
„ Ahoj Jirko, tak jsem se zase konečně dostal Pod Drn.“
„ Jé, ahoj, koukám, že máš nový kolo. Chodíš ještě na vandry?“
„ No, už moc ne, teď holt víc kolo.“
„ Tak co si dáš?“
„ No co si můžu dát, pivo mně nedáš, když jsem na kole, tak asi vodu. Představ si, že nám zavřeli kiosek tadyhle u Bradla, všichni cyklisti se tam stavovali, ty to tam asi neznáš.“
„ A co se stalo, že je zavřenej?“
„ Jeden cyklista si tam dal pivo a někde to napařil do ženský s kočárkem, ňáký těžký zranění tam bylo a kiosku napařili pokutu. Obsluze 10 000 Kč a majiteli nevím. Tak to zavřel. Kolik vám vlastně hrozí?“
„ Tady ti to přečtu, mám to tady vytištěný, abych se nemusel s lidma hádat.“
 
§ 36
 
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
 
(1) Prodejce se dopustí správního deliktu tím, že
 
m) v rozporu s § 11 odst. 6 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
 
(10) Za správní delikt se uloží pokuta do
 
b) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), e), h), k), m), n) a o),
 
„ Tady máš tu vodu.“
„ Já bych si tak dal pivo. Hele, kamaráde, natoč mně jedno a dej mně ho za hospodu. Já si ho tam vypiju, aby mě nikdo neviděl. Nechci ti dělat problémy.“
„ No tak, že to seš ty.“
„Hele Jirko, to je docela komický, tak ty jako největší zloděj, který musí mít v první řadě EET, máš povinnost určovat, kdo si může dát pivo a kdo ne! Co bys prosím tě dělal, kdyby ti sem zase přijel prezident republiky a ty by si evidentně viděl, že je v práci, protože odpovídá na dotazy novinářů? Pamatuješ, tenkrát před 4 lety, jak jste seděli v rohu přístřešku. Co jste to tenkrát pili?“
„ No jo, to mě tenkrát zastihnul v pracovním s francouzákem v ruce. No samozřejmě Budvar, a pak tam někto poroučel Metaxu.“
„ Tak pivo máš za hospodou a peníze mně tam nech. A tady máš účtenku na vodu i s kódem, abys mohl třeba vyhrát auto od Babiše. Kde na to ten chlap bere...?“
„Jirko dík, seš kámoš, já se zase někdy stavím.“