Vodní dílo Seč

V letech 1925 až 1934 bylo na řece Chrudimce mezi skalními boky zřícenin hradů Oheb na pravém břehu a Vildštejn na levém břehu vybudováno vodní a energetické dílo Seč.


Související odkazy:

Povodí Labe - Seč na Chrudimce