Zřícenina hradu Lichnice

Místu se říkalo Světlík, Světlice či Lichtenberk, a tak se jmenoval i hrad postavený ve druhé polovině 13. století Smilem z Lichtenberka, členem významného českého šlechtického rodu.

Související odkazy:

Pruvodce.com - hrad Lichnice